Saturday the 25th - - Hostgator Coupon

 ‘n Maand kennis moet gegee word voor die skool verlaat word, anders is u steeds vir ‘n maand se skoolgeld verantwoordelik.

  • Indien drie kinders uit ‘n gesin die skool bywoon, verminder die totale skoolgeld per maand met 15%. (Kinders wat 5 dae per week kom.)
  • Indien vier kinders uit ‘n gesin die skool bywoon, verminder die totale skoolgeld per maand met 20%. (Kinders wat 5 dae per week kom.)
  • Indien die skoolfooie vir die jaar vooruitbetaal word, verminder die skoolfooie met 5%


CVO Skool Pretoria; Nedbank Tjekrekening; Takkode 161 845    Rek. Nr 161 801 7322

Graad Maandeliks Eenmalig

HOëRSKOOL

Gr 8-12
R2510 per maand vir 11 maande per jaar R3000 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is

LAERSKOOL

Gr 0- 7
R2260 per maand vir 11 maande per jaar R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

KLEUTERS Gr 00

(3-4 JARIGES)

R1830 per maand vir 11 maande per jaar

Pretoria

R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

R160 per dag vir besoekers (d.w.s. jonger kinders van reeds gekeurde ouers in die skool)

2 dae ‘n week R895 per mnd vir 12 maande

3 dae ‘n week R1111 per mnd oor 11 mde

4 dae ‘n week R1346 per mnd oor 11 mde

Baba-peuterklas

3mde -36mde

 

(Tye: 7:00 tot 17:30 en ook oop gedurende skoolvakansies, maar gesluit op openbare vakansiedae en gedeelte van Desember/Januarie skoolvakansie)

R2470 per maand vir 11 maande per jaar

 

Let asb. daarop dat voorkeur gegee word aan kinders wat voltyds kom.

 

R1720 per maand vir 11 maande van die jaar indien baba/peuter net in gewone skoolure kom (7:00 – 14:00).

R 160 per dag vir besoekers (d.w.s. jonger kinders van reeds gekeurde ouers met ander kinders in die skool).

R530 jaarlikse bedryfsfooi per kind. (nie terugbetaalbaar nie) 

 R1000 intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede betaalbaar, indien die oudste/enigste kind in die fase is.

 

R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

R160 per dag vir besoekers (d.w.s. jonger kinders van reeds gekeurde ouers in die skool)

2 dae ‘n week R895 per mnd vir 12 maande

3 dae ‘n week R1111 per mnd oor 11 mde

4 dae ‘n week R1346 per mnd oor 11 mde

NASKOOL vir Kleuters tussen 3 en 4jr (gr 00) asook gr 0 tot gr 2

Vakansietoesig met geleentheid tot akademiese hulp en gestruktureerde vakansieprogram by naskoolonderwyseres vanaf kleuters vanaf 3jr.en vir Laerskoolleerlinge.

 

Navrae: Jakolize Botes – 076 964 5608

 

‘n Maand kennis moet asseblief gegee word indien u nie verder van die naskooldiens gebruik wil maak nie.

Naskool: R740 per maand (11mde v.d. jaar) vanaf 14:00 tot 17:30 by opgeleide onderwyseres (Afslag vir gesinne met meer as een kind.)

NASKOOL vir leerlinge vanaf gr 3-gr 12 net in die kwartaal

Navrae: Ronel Venter: 082 893 9495

R740 per maand vanaf 14:00 tot 17:00 by ‘n ouer van die skool.