Monday the 10th - - Hostgator Coupon

 ‘n Maand kennis moet gegee word voor die skool verlaat word, anders is u steeds vir ‘n maand se skoolgeld verantwoordelik.

  • Indien drie kinders uit ‘n gesin die skool bywoon, verminder die totale skoolgeld per maand met 15%. (Kinders wat 5 dae per week kom.)
  • Indien vier kinders uit ‘n gesin die skool bywoon, verminder die totale skoolgeld per maand met 20%. (Kinders wat 5 dae per week kom.)
  • Indien die skoolfooie vir die jaar vooruitbetaal word, verminder die skoolfooie met 5%


CVO Skool Pretoria; Nedbank Tjekrekening; Takkode 161 845    Rek. Nr 161 801 7322

Graad Skoolgeld Intreegeld

Gr 10 - 12

R 33 000 per jaar betaalbaar oor 11 maande  R3000 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is

Gr 4 - 9

R 26 400 per jaar betaalbaar oor 11 maande  R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

Gr R - 3 

R 24 200 per jaar betaalbaar oor 11 maande R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

KLEUTERS / Gr RR

(3 - 4 JARIGES)

Voldag (7h00 - 17h30): R 28 600 per jaar, betaalbaar oor 11 maande

 

Halfdag (7h00 tot 14h00): R 22 000 per jaar betaalbaar oor 11 maande

 

Dagfooi (vir jonger kinders van reeds gekeurde ouers: R 200 per dag of gedeelte van die dag.

R1500 Intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede indien die oudste kind in die fase is.

Baba-peuterklas

3mde -36mde

 

(Tye: 7:00 tot 17:30 en ook oop gedurende skoolvakansies, maar gesluit op openbare vakansiedae en gedeelte van Desember/Januarie skoolvakansie)

Voldag (7h00 - 17h30): R 28 600 per jaar, betaalbaar oor 11 maande

 

Halfdag (7h00 tot 14h00): R 22 000 per jaar betaalbaar oor 11 maande

 

Dagfooi (vir jonger kinders van reeds gekeurde ouers: R 200 per dag of gedeelte van die dag.

 

R550 jaarlikse bedryfsfooi per kind. (nie terugbetaalbaar nie) 

 

Let asb. daarop dat voorkeur gegee word aan kinders wat voltyds kom.

 

 

 R1000 intreebedrag eenmalig per gesin by toetrede betaalbaar, indien die oudste/enigste kind in die fase is.